Tổng Giám đốc gởi Thư chúc mừng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10