Lễ công bố Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

Vào lúc 14h00 ngày 29/05/2020, tại Trụ Sở Chính Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm Ông Vũ Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Đại diện theo Pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI) kể từ ngày 01/06/2020 theo Quyết định số 1068/2020 – BM/HĐQT ngày 28/05/2020 của Chủ tịch HĐQT thay cho ông Lê Văn Thành (người đã gắn bó với ngôi nhà Bảo Minh kể từ khi thành lập năm 1994) về hưu theo chế độ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng với sự có mặt của bà Vũ Thái Huyền – Chủ tịch HĐQT, cùng các thành viên trong Ban Điều hành, Lãnh đạo các Phòng Ban và Giám đốc các đơn vị thành viên.