Hội nghị giao ban các đơn vị Bảo Minh khu vực Miền Trung

Chiều ngày 04/03/2021 tại Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị, ông Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh chủ trì cùng Ban điều hành, Lãnh đạo các Ban đóng tại trụ sở chính tổ chức Hội nghị giao ban với Lãnh đạo các đơn vị Bảo Minh khu vực Miền Trung nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2021 và nêu những khó khăn, vướng mắc và đề ra phương hướng phát triển trong công tác kinh doanh, triển khai nhiệm vụ mà Tổng Công ty giao phó. Buổi Hội nghị cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp với những sáng kiến, kế hoạch phát triển kinh doanh mới nhằm thúc đẩy và sớm hoàn thành kế hoạch doanh thu mà Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đã đề ra đầu năm 2021.