BẢO MINH tổng kết HĐKD 2018, đề ra phương hướng kế hoạch 2019

Vào ngày 23/01/2019, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019.

Hội nghị tổng kết là hoạt động thường niên của Bảo Minh, đây là dịp để Ban Điều Hành cùng toàn thể các Giám đốc ban, Giám đốc đơn vị cùng đánh giá những thành quả đạt được cũng như các vấn đề còn tồn tại sau một năm hoạt động. Tham dự hội nghị tổng kết có ông Lê Song Lai – Chủ tịch HĐQT, các thành viên trong HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, các Giám đốc, Trưởng – Phó phòng ban chức năng, các Giám đốc Trung tâm, cùng các cán bộ thuộc Ban kiểm soát của công ty.

Phần mở đầu hội nghị tổng kết, Tổng Giám đốc – ông Lê Văn Thành đã báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo số liệu báo cáo của Ban Tài chính Kế hoạch, tình hình kinh doanh của Bảo Minh năm 2018 đạt được kết quả như sau:

– Tổng doanh thu đạt được 4010,39 tỷ đồng, tăng trưởng 2,17% so với cùng kỳ. Trong số này, doanh thu từ phí bảo hiểm gốc là gần 3.529 tỷ đồng; doanh thu từ phí nhận tái bảo hiểm là gần 480,77 tỷ đồng. Về nghiệp vụ, bảo hiểm tài sản chiếm tỷ trọng cao, có tốc độ tăng trưởng khá tốt, doanh thu 1.312,81 tỷ, đạt 115,55% kế hoạch, tăng trưởng 24,23% so với cùng kỳ.

 

Tổng Giám đốc – ông Lê Văn Thành báo cáo tình hình kinh doanh của Bảo Minh năm 2018

Với phương châm hành động “Hiệu quả, tăng trưởng và phát triển bền vững”, năm 2018 toàn thể cán bộ, nhân viên, tư vấn viên trên toàn hệ thống Bảo Minh đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bên cạnh đó, trong năm 2018 Bảo Minh đã kết hợp giữa xây dựng kế hoạch từ đơn vị với phân tích đánh giá từ các phòng ban nghiệp vụ, so sánh số liệu thị trường, đổi mới công tác giao kế hoạch hiệu quả trên cơ sở tính đúng đủ các chi phí và hợp lý cho đơn vị, tạo cơ chế thông thoáng, linh hoạt về tài chính.

Bước sang năm 2019, là một năm quan trọng với Bảo Minh, là dấu mốc 25 năm thành lập, là một năm đầy khó khăn và thử thách. HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Điều hành đã đề ra mục tiêu kế hoạch năm, toàn thể cán bộ nhân viên hệ thống cần tiếp tục đoàn kết, năng động, nỗ lực hết sức, tập trung phát triển doanh thu và quản lý bồi thường, chi phí để đạt hiệu quả cao, thực hiện tốt kế hoạch.

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh – ông Lê Song Lai

Cuối ngày, Hội nghị đã tuyên dương, vinh danh khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc hoạt động kinh doanh trong năm 2018.