BẢO MINH sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

BẢO MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Sáng ngày 27/07/2018, tại khách sạn SamTuyenLam, Đà Lạt, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018. Chủ trì hội nghị do ông Lê Song Lai, Chủ tịch HĐQT và ông Lê Văn Thành – Tổng giám đốc Tổng cty CP Bảo Minh. Hội nghị có sự tham dự của HĐQT, BKS, Ban Điều hành, Ban Lãnh đạo các phòng ban, Giám đốc các công ty thành viên trong hệ thống Bảo Minh Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, Bảo Minh đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Tổng doanh thu phí bảo hiểm: 2.019 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch 2018, tăng trưởng 10,19% so với cùng kỳ.

Trong đó: – Doanh thu phí bảo hiểm gốc là 1.786,4 tỷ đồng, đạt 48,67% kế hoạch, tăng trưởng 10,25% so với cùng kỳ.

– Doanh thu nhận tái bảo hiểm là 232,7 tỷ đồng, đạt 51,71% kế hoạch, tăng trưởng 9,27% so với cùng kỳ.

Tổng giám đốc Lê Văn thành lên phát biểu sơ kết kết quả kinh doanh 6 tháng 2018

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Thành – Tổng giám đốc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của toàn thể CBNV Bảo Minh, đồng thời biểu dương các đơn Ban, các Đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh bình quân năm 2018. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh để đạt mục tiêu kế hoạch của năm, toàn thể cán bộ nhân viên toàn hệ thống cần tiếp tục đoàn kết, năng động,nỗ lực hết sức tập trung phát triển doanh thu, quản lý bồi thường và chi phí để đạt hiểu quả cao, thực hiện tốt kế hoạch.

Hội nghị kết thúc cùng ngày.