Bảo Minh Đà Nẵng trao tiền hỗ trợ nạn nhân bị TNGT