BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI 24/24

Cuộc sống luôn có những điều bất trắc, những tai nạn không lường trước được. Vậy, bạn sẽ làm gì để bảo vệ mình và người thân trong cuộc sống này ?

Hãy tham gia ngay Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 và BẢO MINH cam kết sẽ bảo vệ bạn trước những tai nạn rủi ro không may xảy ra đối với cá nhân và người thân yêu nhất của bạn.

 

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

Chi tiết xin vui lòng xem tại Qui tắc bảo hiểm Tai nạn con người ban hành kèm theo Quyết định số 0044/2014-BM/BHCN ngày 07/01/2014 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

1. Tên sản phẩm Bảo hiểm tai nạn con người 24/24
2. Đối tượng bảo hiểm Con người
3. Người được bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam từ 16 tuổi đến 70 tuổi. Trẻ em dưới 16 tuổi chỉ được nhận bảo hiểm với điều kiện phải tham gia bảo hiểm cùng Hợp đồng với Bố và/hoặc Mẹ.
4. Phạm vi bảo hiểm – Chết do tai nạn

– Thương tật thân thể do tai nạn

– Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp

5. Bồi thường tổn thất Tuỳ theo trường hợp cụ thể và phạm bi bảo hiểm, Bảo Minh bồi thường chi phí cho người được bảo hiểm bị chết hay thương tật do thương tật.
6. Hiệu lực bảo hiểm – Có hiệu lực khi người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm theo quy định hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
7. Phí bảo hiểm Hãy nhắc phone lên và gọi đến số 0919335633, 0905494474 hoặc Mail vào địa chỉ: vqhung@baominh.com.vn để được báo giá phí bảo hiểm tốt nhất.