BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

BẢO MINH bảo hiểm toàn diện cho xe ô tô bao gồm các sản phẩm:

  1. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.
  2. Bảo hiểm Vật chất xe ô tô.
  3. Bảo hiểm Tai nạn người ngồi trên xe.
  4. Và nhiều loại hình bảo hiểm khác.

 

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ BẮT BUỘC CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc nghĩa là BẢO MINH có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên thứ 3 phát sinh trong các vụ tai nạn do chủ xe/lái xe gây ra thuộc phạm vi bảo hiểm.

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

Chi tiết xin vui lòng xem tại Thông tư số: 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài Chính về việc quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí, mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

1. Tên sản phẩm Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
2. Đối tượng bảo hiểm Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cho bên thứ 3 phát sinh trong các vụ tai nạn mà theo luật định hoặc theo phán quyết của toà án chủ xe phải gánh chịu
3. Người được bảo hiểm Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ xe cơ giới (tổ chức, cá nhân) là chủ sở hữu xe cơ giới hoặc được chủ sở hữu xe cơ giới giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp, điều khiển xe cơ giới.

4. Phạm vi bồi thường – Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

– Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

5. Mức trách nhiệm bảo hiểm – Đối với thiệt hại về người: 100.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

– Đối với thiệt hại về tài sản (do xe ô tô gây ra) : 100.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.

– Đối với thiệt hại về tài sản (do xe mô tô gây ra) : 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.

– Đối với thiệt hại về hành khách (đối với xe kinh doanh vận tải): 100.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

6. Thời hạn và hiệu lực bảo hiểm – Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận bảo hiểm được ghi cụ thể trên Giấy chứng nhận bảo hiểm nhưng không được trước thời điểm chủ xe cơ giới đóng đủ phí bảo hiểm.

– Thời hạn bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm là 01 năm. Trong một số trường hợp cụ thể, thời hạn bảo hiểm có thể dưới 1 năm.

7. Phí bảo hiểm tham khảo  – Xe ôtô không kinh doanh dưới 6 chỗ ngồi: 437.000 VNĐ/năm bảo hiểm.

– Xe ôtô không kinh doanh từ 6 – 11 chỗ ngồi: 794.000 VNĐ/năm bảo hiểm.

– Xe ô tô chở hàng (xe tải) dưới 3 tấn: 853.000 VNĐ/năm bảo hiểm.

(Phí bảo hiểm trên chưa bao gồm 10% thuế VAT)

 

BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

Bảo hiểm BẢO MINH bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe.

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm xe ô tô ban hành kèm theo Quyết định số 2288/2018-BM/XCG ngày 06/12/2018 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh có hiệu lực 01/01/2019.

1. Tên sản phẩm Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô
2. Đối tượng bảo hiểm Xe cơ giới hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm thân vỏ, máy móc và trang thiết bị khác trên xe.
3. Người được bảo hiểm Tài sản của chủ xe.
4. Phạm vi bảo hiểm

 

Thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ không lường trước được, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong những trường hợp:

    +  Đâm va, lật, đổ.

    +  Hoả hoạn, cháy, nổ.

    +  Vật thể bên ngoài tác động lên xe

    +  Những tai hoạ bất khả kháng do thiên nhiên.

    +  Mất cắp toàn bộ xe.

    +  Tai nạn khác ngoài những rủi ro bị loại trừ.

5. Điều khoản bổ sung

phổ thông (ngoài ra còn nhiều ĐKBS khác)

+  Bảo hiểm mới thay cũ – không khấu hao phụ tùng thay thể mới (Mã số: BS01/BM-XCG)

+  Quyền lựa chọn cơ sở sửa chữa – sửa chữa chính hãng (Mã số: BS02/BM-XCG)

+  Bảo hiểm thiệt hại động cơ do hiện tượng thuỷ kích (BS06/BM-XCG)

6. Mức khấu trừ Chủ xe/lái xe đồng chi trả: 500.000 đồng/vụ tổn thất (theo quy định của BTC)
7. Thời hạn bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm thông thường là 1 năm. Trong một số trường hợp cụ thể, thời hạn bảo hiểm có thể dưới hoặc trên 1 năm.
8. Phí bảo hiểm Hãy nhắc phone lên và gọi đến số 0919335633 – 0905494474 hoặc Mail vào địa chỉ: vqhung@baominh.com.vn để được báo giá phí bảo hiểm tốt nhất.