BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI BẢO MINH bảo hiểm toàn diện cho xe ô tô bao gồm các sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Bảo hiểm Vật chất xe ô tô. Bảo hiểm Tai nạn người ngồi trên xe. Và nhiều loại hình bảo hiểm khác.   BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ BẮT BUỘC CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc nghĩa là BẢO MINH có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên thứ 3 phát sinh trong các vụ tai nạn do chủ xe/lái xe gây ra…

Tìm hiểu thêm
BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI BẢO MINH…

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI 24/24

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI 24/24…

BẢO HIỂM DU LỊCH/DU HỌC QUỐC TẾ

BẢO HIỂM DU LỊCH/DU HỌC QUỐC TẾ…

BẢO HIỂM TÀI SẢN

BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC Bảo…

Bạn muốn mua bảo hiểm tốt nhất ?
Tăng cường độ Tin cậy và tính Bền vững của Thị trường Bảo hiểm Phi Nhân Thọ

Tăng cường độ Tin cậy và tính Bền vững của Thị trường Bảo hiểm Phi Nhân Thọ

Từ ngày 9/11-20/11/2020, thông qua ứng dụng…

Tổng Giám đốc gởi Thư chúc mừng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Tổng Giám đốc gởi Thư chúc mừng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Tổng Giám đốc gởi Thư chúc mừng…

Bảo Minh Ký kết Hợp tác toàn diện với Ngân hàng Hàng Hải (MSB)

Bảo Minh Ký kết Hợp tác toàn diện với Ngân hàng Hàng Hải (MSB)

Vào ngày 14/10/2020 tại Hà Nội đã…