BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI BẢO MINH bảo hiểm toàn diện cho xe ô tô bao gồm các sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Bảo hiểm Vật chất xe ô tô. Bảo hiểm Tai nạn người ngồi trên xe. Và nhiều loại hình bảo hiểm khác.   BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ BẮT BUỘC CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc nghĩa là BẢO MINH có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên thứ 3 phát sinh trong các vụ tai nạn do chủ xe/lái xe gây ra…

Tìm hiểu thêm
BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI BẢO MINH…

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI 24/24

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI 24/24…

BẢO HIỂM DU LỊCH/DU HỌC QUỐC TẾ

BẢO HIỂM DU LỊCH/DU HỌC QUỐC TẾ…

BẢO HIỂM TÀI SẢN

BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC Bảo…

Bạn muốn mua bảo hiểm tốt nhất ?
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG GIAO DỊCH TRỰC TIẾP ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG GIAO DỊCH TRỰC TIẾP ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Kính gửi Quý Khách hàng/Đối tác !…

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2021

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2021

Ngay trong đầu giờ sáng ngày 08/03/2021…

Hội nghị giao ban các đơn vị Bảo Minh khu vực Miền Trung

Hội nghị giao ban các đơn vị Bảo Minh khu vực Miền Trung

Chiều ngày 04/03/2021 tại Thành phố Đông…